Zastavme drastické vymírání rostlin i zvířat

 

Celý svět se už v roce 2022 dohodl na řešení, které mimo jiné spočívá v ochraně alespoň 30 % přírody. Teď je čas to splnit.

U nás je třeba začít vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

Není na co čekat – každý den přicházíme o tu nejcennější přírodu. Vyzvěme vládu k okamžité akci.

Přečíst si celou výzvu

Podepiš výzvu za CHKO Krušné hory

0%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Datum narození *
PSČ

Podepsat

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč se přidat k hnutí Zachraňme přírodu?

 • Pomoc ohroženým lidem a komunitám

  Pomoc ohroženým lidem a komunitám

  Lidé u nás i ve světě, kteří jsou přímo postiženi ničením přírody, potřebují podporu a pomoc. Ochrana přírody musí být prováděna s ohledem na zájmy a práva místních komunit a původních obyvatel. Je nezbytné prosadit transparentní, spravedlivý a rovnocenný mechanismus, který zajistí spravedlivou distribuci zdrojů tam, kde jsou skutečně potřeba.

  Podepsat
 • Je třeba zastavit vymírání druhů

  Je třeba zastavit vymírání druhů

  Podle nejnovějších studií hrozí vyhynutí milionu rostlinných a živočišných druhů, včetně ikonických zvířat jako jsou rysi, orli, vlci, tygři, pandy, sloni, želvy a mnoho dalších. Nemůžeme jen přihlížet této katastrofě. Místo ničení je třeba dát přírodě prostor pro obnovu, uzdravení a zachovat zbytky té nejcennější biodiverzity.

  Podepsat
 • Bez ochrany Krušných hor to nepůjde

  Bez ochrany Krušných hor to nepůjde

  Abychom byli schopni naplnit závazek ochrany alespoň 30 % našeho území, je třeba začít chránit Krušné hory. Krušné hory jsou jediným pohořím v Česku bez ucelené ochrany. Přitom reprezentují i v Evropě řídce se vyskytující typ krajiny náhorních plošin, která se vyznačuje velkým podílem vzácných ekosystému, jedinečné biodiverzity a na například starých lesů.

  Podepsat
 • I my jsme součástí přírody

  I my jsme součástí přírody

  Příroda není pouze naším domovem. Stará se o nás. Poskytuje nám potravu, vzduch, klid i radost. Jsme její součástí, a je na nás, jak se my budeme starat o ni. Lidé po celém světě začínají cítit potřebu zastavit drastický úbytek života v přírodě. Je teď i na nás se společně postavit za přírodu, rostliny, zvířata i sami za sebe.

  Podepsat
 • Chceme reálnou ochranu přírody

  Chceme reálnou ochranu přírody

  Biodiverzita je klíčová pro život. Česko slíbilo do roku 2030 chránit a obnovit 30 % území, 10 % v přísném režimu. Je třeba neprodleně proměnit sliby v činy: připravit plán obnovy, aktualizovat Strategii pro ochranu biologické rozmanitosti a zajistit financování realizace plánů.

  Podepsat

Jaké jsou naše hlavní cíle?

 1. Začít účinně chránit cenné ekosystémy, biodiverzitu a život v naší přírodě. Do roku 2030 začít chránit alepoň 30 % území Česka, a z toho alespoň 10 % v přísném, bezzásahovém režimu.
 2. Co nejdříve vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory, neboť se jedná o poslední české pohoří, které nemá ucelenou ochranu. Bez ochrany Krušných hor navíc není reálné naplnit závazky dané globální úmluvou.
 3. Pomáhat a respektovat místní komunity, které jsou nejvíce zasaženy devastací přírody.

Tvá podpora je klíčová pro dosažení těchto cílů. Dejme přírodě přednost před destrukcí.
Připoj se k hnutí za přírodu!

Sliby nestačí, pojďme to změnit ...