Váš dar dnes pomůže hned dvakrát!

Musíme rozšířit chráněná území a prosadit globálně ochranu alespoň 30 % území, z toho 10 % zcela bez zásahu člověka.

Celou kampaň financujeme jen z darů od lidí, jako jste Vy a veškeré získané dary vložíme okamžitě do projektu.

Pomůžete nám?

logo-newdonate
 • Společná cílová částka 0  
 • Společně získáno 0  
 • Počet dárců 0
 • Darovat
0 %

Jak funguje dorovnávání darů?

Skupina našich dárců, dárkyň se opět rozhodla, že dorovná každý dar, který získáme na kampaň ZACHRAŇME PŘÍRODU (do 1. 8. 2024), a to až do souhrnné částky 350 000 korun.

Funguje to jednoduše, když vy nás podpoříte částkou 500 korun, dostaneme dalších 500 korun od našich ambasadorů a ambasadorek.

 

Proč podpořit projekt?

 • Právní ochrana přírody

  Právní ochrana přírody

  V roce 2022 podepsalo 188 států globální rámec pro ochranu biodiverzity do roku 2030. Dohoda má za cíl chránit, zachovávat a obnovovat ekosystémy, reformovat finanční sektor a respektovat potřeby původních obyvatel i místních komunit. Letos má i ČR představit své plány, jak svůj závazek naplní. Požadujeme silnější zákony a nařízení, která zavedeme co nejrychleji do praxe.

  Darovat
 • CHKO Krušné hory

   

   

  CHKO Krušné hory

   

   

  CHKO Krušné hory představuje poslední české pohoří s velkým podílem přírodě blízkých ekosystémů, které dosud nemá ucelenou ochranu. Bez jeho vyhlášení nebude ČR schopna dosáhnout svého závazku chránit 30 % svého území. Je proto nezbytné, aby vláda České republiky přeměnila své sliby v činy.

   

  Darovat
 • Investigace a odpovědné korporace

  Investigace a odpovědné korporace

  Stále existuje mnoho firem, které sází na to, že jejich zločiny na přírodě a nekalé praktiky nikdo nevidí, že jim projdou, nebo že se jim i přes finanční postihy vyplatí. Budeme i nadále sledovat a odhalovat nekalé praktiky firem a jejich zločiny dostaneme do médií i do soudních síní.

   

  Darovat
 • Osvěta a vzdělávání

  Osvěta a vzdělávání

  Musíme být vidět a slyšet. Budeme organizovat přednášky na školách, snažit se dostat téma do médií, uspořádat diskuze s experty, připravit masivní kampaně na sociálních sítích, zapojit známé osobnosti a zúčastnit se největších festivalů v ČR. Budeme zapojovat širokou veřejnost a motivovat nové ochránce přírody ke spolupráci.

  Darovat
 • Podpora zasažených komunit

  Podpora zasažených komunit

  Byznys bezohledných firem a laxnost politiků dopadá nejvíce na ty nejslabší a nejzranitelnější. Stojíme po boku lokálních komunit, organizací a aktivních občanů, kteří čelí přímému ničení přírody. Přineseme jejich příběhy, nabídneme jim naše nástroje a znalosti a budeme spolupracovat přímo v oblastech, kde dochází k ničení našich vzácných ekosystémů.

  Darovat

Na co použijeme Vaše dary?

AKTIVITY ČÁSTKA
Sběr podpisů pod výzvu 100,000 Kč
Zapojování veřejnosti 55,000 Kč
Právní služby, řízení a žaloby 103,500 Kč
Investigace 60,000 Kč
Lobbying, příprava materiálů pro politiky 40,000 Kč
Připomínky návrhu zákonů 50,000 Kč
Informační kampaň v regionu 125,000 Kč
Panelová diskuse se starosty 47,500 Kč
Informační stánky pro veřejnost 45,000 Kč
Přednášky na školách 25,000 Kč
Organizace happeningů a demonstrací 49,000 Kč
Celkem 700,000 Kč

 

Podpořte ochranu přírody

Vyberte částku

+ 309 Darují ambasadoři

Jak vás můžeme kontaktovat?

Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *

Vyberte platební metodu

+ 309
Získáme od ambasadorů

Kliknutím na tlačítko „Darovat 309 Kč“ souhlasíte s provozními podmínkami. Váš dar je osvobozen od daně.